Om SteamLine

Udvidet service til tekstilbranchen

SteamLine blev grundlagt i 2002 som en naturlig udvidelse af Prime Cargo’s tilbud om bedre service til tekstilbranchen.

Nøgleordene er hurtig og præcis håndtering af tekstilvarer i et stabilt og fleksibelt miljø, hvor den enkelte medarbejder kender betydningen af at være sidste led i kæden inden varerne præsenteres i butikkerne.

Plads til det hele…

På Profilvej 4, der i forvejen huser Prime Cargo, har vi indrettet mere end 2000 m2 med inventar og indskudt dæk, der anvendes til både hængende beklædning og til kartongods.

Den geografisk attraktive beliggenhed og det faktum at vore kunder sparer både tid, penge og håndtering gør SteamLine til en attraktiv medspiller. Besparelserne er lige for, idet godset ikke atter skal flyttes, når det er ankommet, men blot leveres til butikkerne efter endt behandling.