CSR

HOS DSV Prime Cargo er CSR integreret i den måde, vi driver forretning på

CSR hos DSV Prime Cargo betyder, at vi tilstræber altid at skabe de mest bæredygtige løsninger i samspil med og til gavn for vores kunder.

Det gør vi bl.a. ved at udvise lederskab i skabelsen af bæredygtige løsninger, produktion og drift, og arbejder kontinuert på at forbedre vores egen præstation som virksomhed og som medlem af vores lokalsamfund.

Hvorfor er CSR vigtigt for DSV Prime Cargo?

Som en af verdens største udbydere af transport- og logistikydelser, har DSV altid været sig sit sociale ansvar bevidst.

Vi har fokus på vores medarbejdere, på miljøet og på at sikre, at vi baserer vores arbejde på en etisk forretningsmodel. 

[Un The Global Compact]

 

Vores engagement i CSR

Med stor indflydelse følger også et stort samfundsansvar. Og vi er engageret. Ved at fokusere på tre centrale CSR-initiativer med specifikke mål, tilfører vi samfundet værdi. Vores fokuspunkter er:

Klima og miljø

Oplagring og transport af millioner af forsendelser hvert år lægger et stort pres på miljøet. Det er derfor, vi har opstillet mål for at forbedre vores energieffektivitet og formindske CO2 udslippet fra vores transportaktiviteter. Vi reducerer også vores miljøpåvirkning ved genanvendelse af papir, plast og pap på vores lokationer.

Forretningsetik og anti-korruption

Vi har en nultolerancepolitik over for korruption, og vi ønsker at indgå gennemsigtige forretningsaftaler. Vores adfærdskodeks sikrer, at vores medarbejdere spiller efter bogen og overholder vores forretningsetik. Det gælder også for vores leverandører og partnere.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er rygraden i vores virksomhed. Vi ønsker tilfredse medarbejdere og et sikkert arbejdsmiljø. Og vi lever op til den nationale lovgivning om arbejdstagerrettigheder.

Du kan se mere omkring DSV CSR plolitik HER

Spørgsmål?

Kontakt Quality Assurance Manager, Carsten Dong, via mail eller tlf.: +45 43 20 41 23