Olietillæg

Grundet svingende oliepriser på tværs af mange leverandører, har DSV Prime Cargo indført et variabelt olietillæg for pakke- & kurerdistribution. Olietillægget justeres løbende og vil til enhver tid afspejle udviklingen i oliepriserne.

Oplysninger om olietillægget fremgår særskilt og gennemskueligt af DSV Prime Cargo's fakturaer.

Måned                           Nationale pakker          Internationale pakker          Kurér - Express levering

December 2021                  10,97 %                                21,94 %                                    25,00 %

Januar 2022                          10,59 %                                21,18 %                                    24,00 %