Olietillæg

Grundet svingende oliepriser på tværs af mange leverandører, har DSV Prime Cargo indført et variabelt olietillæg for pakke- & kurerdistribution. Olietillægget justeres løbende og vil til enhver tid afspejle udviklingen i oliepriserne.

Oplysninger om olietillægget fremgår særskilt og gennemskueligt af Prime Cargos fakturaer.

Måned                           Nationale pakker          Internationale pakker          Kurér - Express levering

August 2021                            9,76 %                                19,52 %                                     22,00 %

September 2021                   9,74 %                                19,48 %                                     21,00 %