Olietillæg

Grundet svingende oliepriser på tværs af mange leverandører, har DSV Prime Cargo indført et variabelt olietillæg for pakke- & kurerdistribution. Olietillægget justeres løbende og vil til enhver tid afspejle udviklingen i oliepriserne.

Oplysninger om olietillægget fremgår særskilt og gennemskueligt af Prime Cargos fakturaer.

Måned                           Nationale pakker          Internationale pakker          Kurér - Express levering

Juni 2021                                   9,33 %                                18,66 %                                     21,00 %

Maj 2021                                    9,18 %                                18,36 %                                     20,00 %