Betingelser

Oversigt over gældende betingelser.

Vores branche er omfattet af en række betingelser, som vi naturligvis også arbejder efter i DSV Prime Cargo. 

Incoterms® 2020
Incoterms® reglerne er et sæt handelsklausuler, der beskriver købers og sælgers risiko, ansvar og forpligtelser i internationale handel. Incoterms er ikke lovregler men standard handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at det tydeligt fremgår af sælgers/købers aftale, at Incoterms® reglerne er anvendt, da disse bestemmelser rent juridisk ellers ikke vil finde anvendelse.
"Incoterms®" er Det Internationale Handelskammers (ICC) registreret varemærke. Se ICCs Incoterms® regler.
Du kan downloade vores grafiske illustration Incoterms ®.

 

NSAB 2015
Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser 2015 (NSAB 2015) er et sæt standardbestemmelser, der benyttes af mange parter indenfor transportbranchen.
Alle DSV Prime Cargos opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015).

 

Remburs
Remburs er en betalingsform der sikrer eksportøren betaling allerede umiddelbart efter varens afsendelse. Køberen indbetaler penge for varerne til sin bank, og når køber har fået varedokumenter, der viser, at varerne er afsendt, frigør banken pengene til sælgeren.
Banken garanterer betaling til eksportøren, når rembursens betingelser er opfyldt. Ved at udstede en remburs påtager en bank (udstedende bank) sig importørens forpligtelse til at betale.
Remburs benyttes ofte, når eksportøren og importøren ikke kender hinanden tilstrækkeligt til, at eksportøren vil sende varen uden at have sikkerhed for betalingen.
Kontakt dit lokale Prime Cargo kontor for yderligere spørgsmål til remburs.

 

Forsikring
Vi kan tilbyde transportforsikring af alle typer af gods.
Kontakt dit lokale DSV Prime Cargo kontor for at høre mere om forsikringsmulighederne.

Please contact me in regards to: